پیکر شهید «فائزه رحیمی» از دانشگاه فرهنگیان تشییع شد


تهران – ایرنا – آیین تشییع پیکر پاک شهید دانشجو – معلم «فائزه رحیمی» که در حادثه تروریستی سیزدهم دی ماه در گلزار شهدای کرمان به شهادت رسید، روز شنبه -۱۶ دی – در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345092/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF