پیکر شهیده رحیمی به تهران منتقل می‌شود

پیکر شهیده تهرانی حادثه تروریستی کرمان تا ساعتی دیگر وارد فرودگاه مهرآباد می‌شود.

به گزارش ایسنا، پیکر فایزه رحیمی، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و مسئول گروه جهادی که روز گذشته در انفجار تروریستی در کرمان به شهادت رسید تا ساعتی دیگر از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران می‌شود.

جمعی از مردم و دانشجویان برای استقبال از پیکر این شهید مظلوم در فرودگاه مهرآباد تجمع کردند.

فائزه رحیمی ورودی سال ۱۴۰۰ دانشگاه فرهنگیان در رشته امور تربیتی بود که در انفجار تروریستی روز گذشته کرمان به شهادت رسید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101410238/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF