پیش‌بینی بازار بزرگ ربات‌های جراح با نوآوری‌های جدید


تهران- ایرنا- بازار جراحی رباتیک پزشکی جهان به دلیل استفاده فزاینده از ربات های جراح در بازارهای نوظهور و مراکز جراحی سرپایی (ASC) چشم انداز توسعه بیشتری را پیش رو دارد و انتظار می‌رود بزرگی این بازار تا کمتر از یک دهه آینده از ۲۳ میلیارد دلار فراتر رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306955/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF