پویش ملی کلاس عمو قاسم برگزار می شود

پویش ملی کلاس عمو قاسم به مناسبت شهادت 23 دانش آموز و یک دانشجو معلم در جنایت تروریستی گلزار شهدای کرمان برگزار خواهد شد. به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، پویش ملی کلاس عمو قاسم به مناسبت شهادت 23 دانش آموز و یک دانشجو معلم در جنایت تروریستی گلزار …
منبع خبر: اخبار ارسالی
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021000288039182336/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF