پلاستیک‌ها با زایمان زودرس ارتباط دارند


تهران – ایرنا – یک مطالعه جدید حاکی از آن است که مواد شیمیایی مورد استفاده برای پلاستیک در ظروف غذا، لوسیون و سایر محصولات با ده ها هزار زایمان زودرس (در آمریکا) مرتبط هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379915/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF