پروژه های چند میلیارد دلاری دانشگاه الزهرا مرتبط با صنعت/موفقیت اشتغال دانشجویی


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اهمیت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی دانشجویان، از پروژه های میلیاردی این دانشگاه با صنایع و همچنین پروژه های این حوزه خبر داد. از تکنولوژی علوم انسانی به ویژه بورس، حسابداری و اقتصاد گفت: دانشجویان الزهرا(س) در دوره های کارورزی، کارورزی و اشتغال نیز موفق بوده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414070/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86