پروانه معصومی شاخصه‌های یک بانوی هنرمند فرهیخته مسلمان را به نمایش گذاشت


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی با تسلیت درگذشت هنرمند متعهد و مردمی مرحومه پروانه معصومی نوشت: مرحومه معصومی نماینده یک زن ارزش‌محور ایرانی با لباس بازیگری در سینمای پس از انقلاب بود که در بسیاری از آثار، شاخصه‌های مختلف یک بانوی هنرمند فرهیخته مسلمان را به نمایش گذاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307952/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87