پذیرفته شدگان آزمون استخدامی معلمان تربیت بدنی امسال به کلاس می روند


تهران – ایرنا – معاون بهداشت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین روند جذب مربیان تربیت بدنی توضیح داد: آزمون استخدامی مربیان تربیت بدنی در 24 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می شود و پذیرفته شدگان در آزمون حضور خواهند داشت. کلاس درس امسال

منبع: https://www.irna.ir/news/85413183/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3