پخش ویژه‌ «کرمان_تسلیت» در اپلیکیشن شاد


تهران – ایرنا – پخش ویژه‌ «کرمان_تسلیت» در سرویس «تماشا» اپلیکیشن شاد، به ارائه تصاویر و ویدئوهای مدارس سراسر کشور در ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا و برگزاری مراسم مختلف اختصاص یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85348487/%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AF