پاسخ به برخی از سوالات متداول برای معلمان “بدون رتبه”.

پاسخ به برخی از سوالات متداول برای معلمان "بدون رتبه".

دفتر سنجش آموزش و پرورش به سوالات متداول مردم پاسخ داد.

به گزارش ایسنا. بر اساس اطلاعیه اداره رده بندی معلمان، سامانه طبقه بندی فقط برای کسانی فعال می شود که فاقد طبقه بندی بوده و در 1403.3.1 «استخدام» شده اند.

همچنین افرادی که مفقود هستند می توانند اسنادی را که طبق قانون یک سال از تاریخ کمبود آنها گذشته و از مزایای آن بهره مند شده اند را بارگذاری کنند.

بر اساس اطلاعیه اداره رده بندی اساتید، پذیرفته شدگان جدید که هنوز وارد سامانه نشده اند و مدارک خود را آپلود نکرده اند باید از طریق سایت rtb.medu.ir (سامانه RTB در حال حاضر بسته است و این کارکنان باید منتظر بمانند تا سیستم باز می شود)) و my.medu system .ir در حال حاضر فقط برای بارگذاری مدارک دانشجویی طبقه بندی نشده در نظر گرفته شده است.

با توجه به سوالات مکرر مردم در مورد اینکه چند امتیاز برای ارتقاء به رتبه بالاتر نیاز دارند. در حال حاضر امکان باز کردن سیستم و آپلود اسناد وجود ندارد.

بنابراین در این مرحله در حال حاضر سیستم برای افرادی که تا 1403.3.1 خارج از رتبه بودند فعال می شود و بنابراین برای افرادی که بعد از این تاریخ در مرحله هستند، سامانه فعال می شود در مرحله بعد افتتاح شد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403032215140/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87