ویدیو/ جشن شکوفه‌ها برای فرشته های کرد ایران زمین

ویدیو/ جشن شکوفه‌ها برای فرشته های کرد ایران زمین

تعدادی از دختران نوجوان مریوانی صبح چهارشنبه (۸ آذر) با حضور در کاروان‌ پیاده‌روی و جشن شکوفه‌ها، با شعار «نماز و تحقق ارتباط خالق و مخلوق» به سن تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند.

تصویربردار: احسان زارع‌زاده / تدوینگر: رها صلاحی‌مقدم

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090806012/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86