وزیر آموزش و پرورش: نوجوانان با رای خود آینده‌ساز هستند


تهران – ایرنا- وزیر آموزش و پرورش انتخابات را مظهر مردمسالاری در ایران دانست و گفت: نوجوانان با رای خود آینده کشور را می‌سازند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385451/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF