وزیر آموزش و پرورش: سال آینده 92 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام می شوند

تا پایان سال آینده 92 هزار نفر در آموزش و پرورش کشور جذب خواهند شد که از این تعداد 72 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی ماده 28 و مابقی این معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش خواهند پیوست. – رویداد24 فارس: رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در جمع مدیران و رؤسای …
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021101361085270016/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4