وزیر آموزش و پرورش: رتبه بندی بعدی معلمان بسیار متفاوت خواهد بود

در رتبه بندی باید شخصیت معلمی و اقدامات معلمانه را کشف کنیم، معلمی به روش و منش است و این موضوع را در رتبه بندی بعدی که بسیار متفاوت خواهد بود، لحاظ خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، رضامراد صحرایی در چهاردهمین گردهمایی مدیران کل استان ها و شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، …
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020919859350814720/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA