وزیر آموزش و پرورش: ایران مقتدرترین کشور منطقه است

وزیر آموزش و پرورش در جمع دانش آموزان سمپادی گفت: امیدآفرینی می بایست به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار همه متولیان تعلیم و تربیت قرار گیرد؛ – امیدآفرینی یک برنامه اولویت دار برای متولیان تعلیم و تربیت است وزیر آموزش و پرورش: ایران مقتدرترین کشور منطقه است وزیر …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021107503550173184/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%3A-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA