واریز حقوق و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی باهم | به ازای همسر و فرزند به عیدی بازنشستگان چقدر اضافه می شود؟

طبق گفته معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگی، معوقات و عیدی پایان سال بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی به صورت یک جا به حساب شان واریز می شود . – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه 18 بهمن در حاشیه نشست هیأت دولت در خصوص میزان …
منبع خبر: مکتوب نامه
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021121924277635072/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%85-%26%23124%3B-%D8%A8%D9%87