هوش مصنوعی پایگاه های دانش ایران در خدمت امنیت


تهران- ایرنا- یک شرکت دانش ایرانی با تولید نرم افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی، انقلابی در حوزه تصاویر دوربین های مداربسته ایجاد کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85446846/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA