هوش مصنوعی منشاء باستانی رنگ‌ گل‌ها را افشا کرد


تهران- ایرنا- تحقیقات جدید کارشناسان دانشگاه «موناش» استرالیا با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای، ارتباط باستانی بین زنبورها و تکامل رنگ در گل‌ها را فاش کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377491/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF