هوش مصنوعی انقلابی در تشخیص بیماری قلبی


تهران- ایرنا- گوشی پزشکی در ۲۰۰ سال گذشته طراحی جدیدی نداشته است، اما گوشی جدید پزشکی از هوش مصنوعی برای تشخیص فوری بیماری قلبی استفاده می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85340153/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C