همکاری دانشگاه پیام نور با پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم

تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه دانشگاه پیام نور با پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی و پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور منعقد شد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم تقی زاده، رییس دانشگاه پیام نور در این مراسم اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و با بیش از ۳۶۰ هزار دانشجو و بالغ بر ۳۵۰۰ عضو علمی نقش مهمی در توسعه علمی و پژوهشی کشور دارد و همچنین این دانشگاه در رتبه های های جهانی و بین المللی مانند وبومتریکس، یورب، گرین متریک، کیو اس، لایدن و برخی دیگر از نظام های رتبه بندی در جایگاه مناسبی قرار دارد.

رییس دانشگاه پیام نور ادامه داد: دانشگاه پیام نور متولی آموزش ترکیبی و باز است و در این زمینه با کیفیت‌ترین آموزش را ارائه می‌کند.

تقی زاده درباره آمایش رشته های دانشگاه نیز افزود: رشته های دانشگاه به سمت رشته های کاربردی، مهارتی و بر مبنای نیاز روز جامعه حرکت می کنند.

وی همچنین درباره پارک های علم و فناوری نیز افزود: این دانشگاه در راستای کاهش اتکا به بودجه دولتی و همچنین ارتباط بیشتر بین دانشگاه با جامعه و صنعت این تفاهم نامه را بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت های موجود سه مجموعه معرفی کرد.

رییس دانشگاه پیام نور با تاکید بر نقش مهم مراکز رشد و خانه‌های خلاق و پارک های علم و فناوری افزود: درصدد هستیم دانشگاه پیام نور هم در راستای سایر دانشگاه‌ ها به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم ادامه فعالیت دهد.

در این نشست همچنین زراسوندی رییس پارک علم و فناوری بین اللملی جمهوری اسلامی و ایمانی رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، روسای پارک ملی علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی و پارک علم و فناوری بین المللی در این نشست بر ظرفیت مناسب دانشگاه پیام نور تاکید کردند و بیان داشتند با توجه به زبان مشترک ایجاد شده بین سه مجموعه، تجمیع این توانمندی ها و ظرفیت ها به نفع همه ذینفعان قابل بهره برداری خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112517875/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85