هشدار مقامات چینی درباره تداوم خشکسالی رود یانگ تسه تا سپتامبر

براساس این گزارش، سطح آب در روخانه اصلی یانگ تسه و دریاچه‌های آن دست کم ۴.۸۵ متر کمتر از حد معمول است که این رقم کمترین میزان ثبت شده در این دوره است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84858108/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1

مقامات محلی می‌گویند که دمای هوا در روز پنجشنبه به طور میانگین به ۴۰ درجه و در بخش‌هایی از چونگ کینگ به بیش از ۴۴ درجه خواهد رسید که این موضوع خود فشار بیشتری را بر روی مصرف آب و برق وارد خواهد کرد.

در حالی که میزان بارندگی‌ها در حوضه آبریز رودخانه یانگ تسه از ماه ژوئن تاکنون ۴۵ درصد کمتر از میانگین بارش‌ها معمول بوده، پیش بینی می‌شود که گرمای بیش از اندازه هوا نیز در یک هفته تا ۱۰ روز آینده نیز ادامه داشته باشد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از رویترز، موج گرمای شدید در سراسر حوضه رودخانه یانگ تسه به عنوان طولانی ترین رودخانه چین به دلیل ارتفاع بیش از حد معمول نیمه گرمسیری اقیانوس آرام غربی ایجاد شده و بیش از دو ماه به طول انجامیده است. این موضوع موجب کاهش منابع آبی شده و زمین‌های قابل کشت وسیعی را خشک کرده است.

لیو ژیو یکی از مقامات وزارت آب چین در نشستی توجیهی در پکن گفت: جریان عادی آب ممکن است تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد و انتظار می‌رود که میزان بارندگی‌ها تا پس از ماه اوت و سپتامبر همچنان کم باشد.

وی با اشاره به وضعیت بخش میانی و پایین دست رودخانه یانگ تسه اظهار داشت: انتظار می‌رود که در ماه سپتامبر، جریان آب در بخش میانی و پایین دست یانگ تسه کاهش یافته و شاهد خشکسالی در استان‌های آن‌هویی، هوبی، هونان و جیانگشی در بخش میانی روخانه باشیم.