هشدار سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به سوءاستفاده موسسات سودجو از اعتبار این سازمان


تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای باهشدار نسبت به سوءاستفاده مؤسسات سودجو و شبکه‌های مجازی از نام و اعتبار این سازمان، اعلام کرد: استفاده از عنوان «سنجش» در نام و نشان برخی مؤسسات به معنی وابستگی و صدور مجوز فعالیت توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای این مؤسسات نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347980/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88