نهج البلاغه پاسخگوی تمام مسائل زندگی/جشنواره ملی «رسا» برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تاکید بر اینکه در جامعه و دانشگاه به میزانی که باید به نهج البلاغه توجه نشده است، گفت: اگر می خواهیم به سبک زندگی جامعه اسلامی برسیم، در نهج البلاغه تمام مسائل بنیادین و نشانه‌های این سبک زندگی وجود دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85379081/%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1