نقش گروه خونی در بروز خطر سکته


تهران– ایرنا– تحقیقات دانشمندان نشان داده است افراد با گروه خونی “آ” نسبت به دیگر گروه های خونی با خطر بیشتر سکته پیش از ۶۰ سالگی رو به رو هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85342337/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87