نحوه طراحی سوالات امتحان نهایی از آسان به دشوار

نحوه طراحی سوالات امتحان نهایی از آسان به دشوار

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزشی در خصوص میزان سختی سوالات امتحان نهایی توضیحاتی ارائه کرد.

محسن زارعی با حضور در غرفه ایسنا از بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه ای ایران بازدید کرد. وی در پاسخ به اینکه سطح سوالات در امتحان نهایی “متوسط ​​به بالا” بوده که منجر به مشکوک بودن دشواری سوالات دانش آموزان شهرهای کوچک و حاشیه ای از نظر عدم دسترسی مناسب به آنها می شود. کیفیت آموزش را تشریح کرد: ارتباط بین دبیرخانه های معاونت آموزش و پرورش کار پژوهشی خوبی انجام داده است و بر اساس آن; درصد سوالات متوسط ​​به بالا بوده و نسبت به سال های گذشته این درصد افزایش داشته است. آزمون استاندارد هم همینطور است.

وی افزود: سوالات صرفا از روی کتب درسی طراحی شده و از طراحان خواسته می شود که درصدی از سوالات را آسان و اکثر سوالات را در حد متوسط ​​قرار دهند.

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت نظام آموزشی گفت: همچنین تعدادی از سوالات را با سطح شناختی بالا ارزیابی می کند.

زارعی تاکید کرد: وقتی می گوییم امتحان نهایی است یعنی برنامه درسی و ارزشیابی دانش آموزان در سراسر کشور. به عبارت دیگر، سؤال برای کل کشور یکسان است.

وی بیان کرد: یکی از قوانینی که در طراحی سوال رعایت می کنیم این است که از طراحان سراسر کشور کمک بگیریم و این موضوع مربوط به دانشجویانی است که در مناطق مختلف کشور تحصیل می کنند. البته این طرح سوال برای کل کشور یکنواخت خواهد بود و نمونه سوال داده خواهد شد، اما اگر در طرح سوال باید تفکیک مناطق کم برخوردار از مناطق دارای مزیت بیشتر در نظر گرفته شود، باید در اطلاعیه در نتیجه، سهمیه مناطق بر اساس سوابق تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402113021736/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7