نامه رییس کمیسیون آموزش به صحرایی درباره آزمون استخدامی معلمان

رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس طی نامه ای به وزیر آموزش و پرورش خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع تر اعتراضات داوطلبان به فرآیند رسیدگی آزمون استخدامی معلمان شد. – به گزارش بازار ، متن نامه علیرضا منادی سفیدان رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021124638054494208/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86