موافقت با تغییر زمان برگزاری مصاحبه آزمون دکتری برای دانشجویان مشرف به حج تمتع

وزیر علوم با برگزاری مصاحبه آزمون دکتری برای دانشجویان مشرف به حج تمتع در بازه زمانی دیگری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود، موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، پیرو درخواست داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ که در ایام مصاحبه به سفر حج تمتع مشرف می‌شوند؛ محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد:

چنانچه زمان مصاحبۀ‌ این دسته از داوطلبان آزمون دوره دکتری که به مرحله مصاحبه دعوت شده‌اند با ایام حج تمتع تلاقی پیدا کند، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با هماهنگی سازمان سنجش آموزش کشور مصاحبۀ داوطلب مشرف شده به حج تمتع را در بازۀ زمانی دیگری که سازمان سنجش آموزش کشور تعیین می‌کند، پس از بازگشت از سفر حج برگزار کند و نتیجه را در اسرع وقت برای گزینش علمی و سایر مراحل پذیرش به سازمان مذکور اعلام کند.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111510799/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86