مهلت نام‌نویسی در دوره مهندسی فناوری علمی‌کاربردی تمدید شد


تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت نام‌نویسی و انتخاب‌رشته مرحله پذیرش ظرفیت خالی مانده در رشته‌های تحصیلی دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» علمی ‌کاربردی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380422/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF