مهلت ثبت نام در دومین فراخوان دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

مهلت ثبت نام طرح دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تا روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش ایسنا،‌ برای دومین بار مهلت ثبت نام طرح دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تا روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.

دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی که متقاضی تدریس هستند و از ثبت نام در دومین دوره دستیاری آموزشی جامانده اند، می توانند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه سال جاری با مراجعه به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آدرس www.bpj.iau.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مهلت ثبت نام در دومین فراخوان دستیاری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111612245/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C