معلمین آموزش ابتدایی مدارس غیردولتی با ۲۵ ساعت کار تمام وقت می‌شوند


تهران – ایرنا – رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: با مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی معلمین آموزش ابتدایی مدارس غیردولتی با ۲۵ ساعت کار می‌توانند از تمامی مزایای قانون کار و بیمه بهره ببرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339718/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF