معلمان جدید الاستخدام نیازمند آموزش هستند | معاون آموزش

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از مسائل همیشگی آموزش کمبود بودجه بوده است که در این دوره با پیگیری های وزیر حل خواهد شد.

– معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از مسائل همیشگی آموزش کمبود بودوه بوده است که در این دوره با پیگیری های وزیر حل خواهد شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدولت بهار به نقل از ایسنا، محمدمهدی کاظمی در گردهمایی مدیران کل آموزش و پرورش استان ها و اعضای شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در مشهد اظهارکرد: یکی از برنامه های دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش بازیابی شاخه ها و رشته های تحصیلی است که مورد مطالبه و اولویت ما در بدو ورود به معاونت بوده است و وزیر نیز تحقق این موضوع را پیگیر هستند.

وی با اشاره به اهمیت پایش رشته ای با رویکرد آمایش سرزمینی گفت: کیفیت بخشی و تقویت آموزشی علوم انسانی یکی دیگر از برنامه های ما در معاونت است، اگر می خواهیم به تولید علم در رشته انسانی بپردازیم باید دانش آموزان قوی جذب کنیم.

معاون آموزش متوسطه در ادامه سخنان خود بر توانمندسازی مدیران و معلمان اشاره کرد و گفت: طرح شهید کاظمی آشتیانی بهبود و ارتقای کیفیت مدیران و معلمان را به ارمغان می آورد.

کاظمی تصریح کرد: با قول ها و پیگیری های وزیر، منابع و اعتبارات کیفیت بخشی زین پس تخصیص می یابد و مسئله همیشگی حوزه آموزش که منا

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020900030549291008/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF