معاون وزیر علوم: در گزینش، پذیرش اصلح مدنظر است


تهران – ایرنا – معاون مالی، اداری و مدیریت منابع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر هیئت مرکزی گزینش کارکنان این وزارتخانه گفت: در گزینش، پذیرش اصلح مدنظر است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345843/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA