مصاحبه علمی متقاضیان عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد

مصاحبه علمی متقاضیان همکاری به عنوان عضو هیأت علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

به گزارش ایسنا،‌ محمد علی‌اکبری، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مصاحبه علمی متقاضیان همکاری به عنوان عضو هیات علمی وابسته در ۶ گروه تخصصی  توسط گروه‌های کشوری معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. 

وی افزود: مصاحبه علمی متقاضیان همکاری به عنوان عضو هیات علمی وابسته واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برای ۲۱۴ نفر از متقاضیان واجد شرایط در گروه‌های ریاضیات و علوم کامپیوتر، زیست شناسی، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر توسط  گروه‌های کشوری مربوطه به میزبانی واحدهای تهران غرب، تهران شمال و تهران جنوب برگزار شد.

 علی‌اکبری اظهار کرد: مصاحبه علمی متقاضیان همکاری به عنوان عضو هیات علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به سایر گروه های تخصصی نیز برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112316440/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C