مراکز آزمون استاندارد راه اندازی می شود/ توقف برگزاری آزمون های شبه نهایی

رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تا سال 1407 مراکز آزمون استاندارد به منظور برگزاری آزمون های تمام الکترونیک راه اندازی می شوند. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021128262878756864/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%2F-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86