مراکز آزمون استاندارد راه‌اندازی می‌شود/ توقف برگزاری آزمون‌های شبه‌ نهایی


تهران – ایرنا – رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تا سال ۱۴۰۷ مراکز آزمون استاندارد به منظور برگزاری آزمون‌های تمام الکترونیک راه‌اندازی می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85385208/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C