مراسم بزرگداشت زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی دانشمند تراز انقلاب برگزار شد


شهر ری – ایرنا – مراسم بزرگداشت هجدهمین سالگرد جهادگر علمی کشورمان و دانشمند تراز انقلاب ، زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه رویان و سلول های بنیادی در ایران در بهشت زهرا(س) برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85343506/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2