مراحل نهایی تولید آنتی بادی برای تشخیص و درمان سرطان در پژوهشکده ژن و فیلم


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی کشور گفت: گروهی از محققان مقیم این پژوهشکده در حال انجام تحقیق بر روی نوعی آنتی بادی هستند که امکان تشخیص و درمان به موقع انواع سرطان را فراهم می کند. انتظار می رود که این کار تا تابستان تکمیل شود.برای دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت اقدام کنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85394025/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87