مدرسه ابتدایی 6 کلاسه بلال زیگدف هدیه دولت سیزدهم به مردم شریف لیردف

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان، مهدی باوقار زعیمی با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به محرومیت زدایی اظهار داشت: – مدرسه ابتدایی شش کلاسه بلال زیگدف هدیه دولت سیزدهم به مردم شریف لیردف بوده که در بسته سفر رییس جمهوری قرار دارد. به گزارش خبر آنلاین،
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021021154361370624/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%81-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85