مدارس دولتی، حاشیه ای و روستایی مدام در معرض افت نمره و معدل

کاهش کیفیت و کمیت یادگیری در حال وقوع و فقریادگیری در جامعه روز به روز در حال افزایش است. – کاهش کیفیت و کمیت یادگیری در حال وقوع و فقریادگیری در جامعه روز به روز در حال افزایش است. اعلام میانگین کشوری نمرات دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی خرداد ماه حکایت …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021127892577400832/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%81%D8%AA