محفل انس با قرآن در امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شد

محفل انس با قرآن ویژه دختران دوره اول و دوم متوسطه در شبستان امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شد. – محفل انس با قرآن در امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شد محفل انس با قرآن ویژه دختران دوره اول و دوم متوسطه در شبستان امامزاده عبدالله(ع) گرگان برگزار شد. به گزارش ایکنا از گلستان،
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021134562806523904/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%28%D8%B9%29-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF