متقاضیان استخدام آموزش و پرورش حتما بخوانند

تا پایان سال آینده 92 هزار نفر در آموزش و پرورش کشور جذب خواهند شد که از این تعداد 72 هزار نفر از طریق آزمون استخدامی ماده 28 و مابقی این معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش سطح کشور خواهند پیوست. – ، رضامراد صحرایی در جمع مدیران و روسای مناطق و نواحی آموزش و …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100011633330176/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF