ماهواره رصد اقیانوس‌های زمین فردا پرتاب می‌شود


تهران- ایرنا- ماهواره سازمان فضایی «ناسا» با هدف اعلام شده نقشه‌برداری از اشکال‌ و نماهای بسیاری از اقیانوس‌های سیاره زمین، فردا سه‌شنبه با راکت شرکت اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377214/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF