ماجرای افزایش مبلغ ثبت‌نام آزمون دستیاری چیست؟

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با بیان اینکه مصوبه مبلغ ثبت‌نام پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری به موقع به مرکز سنجش آموزش پزشکی واصل نشده است، گفت: به همین ثبت‌نام این آزمون با مبلغ سال گذشته انجام شده است. هنگامی که مصوبه هیات‌وزیران درباره میزان هزینه آزمون را دریافت کردیم، به ناچار مبلغ آزمون را افزایش داشتیم.

محمدمهدی نوروز شمسی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلیل افزایش قیمت پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری تخصصی گفت: افزایش قیمت به صورت ناگهانی انجام نشده است. هیات‌وزیران میزان مبلغ آزمون‌ها را به صورت سالانه به ما ابلاغ می‌کند. مبلغ جدید توسط هیات‌وزیران به مرکز سنجش آموزش پزشکی ابلاغ شده بود؛ اما کارشناسان شاغل در این مرکز با مبلغ سال گذشته نسبت به ثبت‌نام پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری اقدام کرده‌اند. 

وی ادامه داد: با صدور اطلاعیه‌ای از داوطلبان خواسته‌ایم با توجه به اختلاف قیمت ثبت‌نام پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری تخصصی نسبت به دوره گذشته در خصوص پرداخت مابقی هزینه ثبت‌نام اقدام کنند. 

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با بیان اینکه از داوطلبان درخواست کرده‌ایم وارد سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی شوند و نسبت به پرداخت مابقی مبلغ ثبت‌نام اقدام کنند، گفت: اگر برخی از دواطلبان موفق به پرداخت این مبلغ نشوند، هنگام صدور کارت ورود به جلسه، سازوکاری برای پرداخت مابقی مبلغ ثبت‌نام تعریف می‌کنیم که داوطلبان بتوانند مابقی مبلغ ثبت‌نام  را پرداخت و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند. اگر داوطلبان مابقی مبلغ ثبت‌نام را پرداخت نکنند کارت ورود به جلسه برای آنها صادر نمی‌شود.

نوروزشمسی گفت: مصوبه مبلغ ثبت‌نام پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری به موقع به مرکز سنجش آموزش پزشکی واصل نشده و به همین ثبت‌نام پنجاه‌ویکیمن دوره آزمون دستیاری با مبلغ سال گذشته انجام شده است. هنگامی که مصوبه هیات‌وزیران درباره میزان هزینه آزمون را دریافت کردیم به ناچار مبلغ آزمون را افزایش دادیم. ما در مرکز سنجش آموزش پزشکی درنظر داشتیم که هزینه ثبت‌نام پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری تخصصی را افزایش ندهیم اما با مشکلات حقوقی درخصوص درآمدهای دولت مواجه می‌شدیم.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: هزینه ثبت‌نام به صورت مستقیم به حساب خزانه واریز می‌شود و به حساب مرکز سنجش آموزش زشکی واریز نمی‌شود. من بازهم تاکید می‌کنم درنظر داشتیم که مبلغ ثبت‌نام آزمون پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری تخصصی را افزایش ندهیم؛ اگر مابقی هزینه ثبت‌نام را از داوطلبان دریافت نکنیم باید هزینه کامل ثبت‌نام را به صورت شخصی پرداخت کنیم. به دلیل اینکه حق مطلب ادا شود به ناچار اطلاعیه افزایش قیمت هزینه ثبت‌نام پنجاه‌ویکمین دوره آزمون دستیاری را منتشر کردیم. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402101611193/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA