قدردانی تشکل‌های فرهنگیان از رئیس جمهور برای اجرای طرح رتبه‌بندی


تهران- ایرنا- تشکل‌های فرهنگیان کشور در نامه‌ای با قدردانی از آیت‌الله رئیسی برای اجرای طرح رتبه‌بندی اعلام کردند که این طرح در دولت سیزدهم و با عملی شدن وعده رئیس جمهور به فرهنگیان به اجرا درآمد و سهم مناسبی از بودجه کشور نیز به این مهم تخصیص داده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339728/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C