فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد

به گزارش ساناپرس، فوری؛ سقف سنی ورود به دانشگاه تربیت معلم تغییر کرد وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که با جلب نظر اعضای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، – وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که با جلب نظر اعضای ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بر این …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: دانش

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020904371354626048/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%9B-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF