فضای مجازی به میدان تاخت و تاز علیه دشمن تبدیل شود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه فضای مجازی را باید به میدان تاخت و تاز علیه دشمن تبدیل کرد، گفت: دانش آموزان آگاه باشند که رهبر معظم انقلاب روی همه شما نوجوانان عزیز بسیار حساب باز کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307689/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF