فرونشست 40 مدرسه اصفهان را از مدار خارج کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اذعان داشت: متاسفانه مسئله فرونشست کل استان اصفهان را تحت تاثیر قرار داده که شهرستان های بورخوار، شاهین شهر و نواحی 4 و 5 کلان شهر اصفهان بیشترین تاثیر را دارند و بر همین اساس 40 مدرسه از مدار خارج شده اند که باید جایگزین شوند. – آفتاب نیوز …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021114849894537216/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF