فرونشست، 40 مدرسه اصفهان را از مدار خارج کرد

فرونشست، 40 مدرسه اصفهان را از مدار خارج کرد مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اذعان داشت: متاسفانه مسئله فرونشست کل استان اصفهان را تحت تاثیر قرار داده که شهرستان های بورخوار، – شاهین شهر و نواحی 4 و 5 کلان شهر اصفهان بیشترین تاثیر را دارند و بر همین اساس 40 مدرسه از مدار …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021103217110720512/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF