فردا شنبه 16 دی 1402 به دلیل عزای عمومی مدارس تعطیل است؟

تعطیلی مدارس فردا شنبه 16 دی 1402 تایید شده است؟ – به گزارش نبض بازار، با توجه به اخبار رسیده فردا شنبه 16 دی 1402 مدارس تمام استان ها دایر است و خبری از تعطیلی نیست. فعلا تا این لحظه تنظیم خبرهیچ اطلاعیه و اخباری مبنی بر احتمال تعطیلی شنبه 16 دی 1402 به دلیل عزای عمومی یا آلودگی …
منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021008440372445184/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F