عیدی 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی واریز می شود؟ + دلیل پرداخت نشدن چیست؟

به گزارش زیرنویس، وی درباره زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: ان شاءالله تا دو هفته آینده عیدی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می شود. – معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری نیز اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021148690823979008/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84